Συμμετοχή του Έργου iCREW στην 9η Πανελλήνια Έκθεση Άρτας

Το Έργο «iCREW-Προηγμένο σύστημα εκπαίδευσης στο χειρισμό μικρών σκαφών, βασισμένο σε τεχνικές προσομοίωσης με χρήση τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας», το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ελλάδα 2.0- Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, συμμετείχε στην 9η Πανελλήνια Έκθεση Άρτας. Πλήθος επισκεπτών όλων των ηλικιακών ομάδων επισκέφθηκαν το περίπτερο του Εργαστηρίου Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής και γνώρισαν εκ του σύνεγγυς τις καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές που αναπτύσσονται από την ερευνητική ομάδα του Έργου.

Το έργο, που περιλαμβάνει έναν ολοκληρωμένο εξομοιωτή μικρών σκαφών και αποσκοπεί στην εκπαίδευση των μελλοντικών ή υφιστάμενων κυβερνητών τους σε μία πληθώρα συνθηκών, τις οποίες πρόκειται να αντιμετωπίσουν περισσότερο ή λιγότερο σπάνια κατά τους πλόες τους ανά τον πλανήτη, προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο στην τοπική αλιευτική κοινότητα όσο και στο γενικό κοινό. Ντόπιοι αλιείς που δραστηριοποιούνται στον Αμβρακικό κόλπο, χειριστές μικρών σκαφών θαλάσσιων σπορ και σκαφών αναψυχής, συνομίλησαν με την ομάδα έργου και εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη χρήση του συγκεκριμένου εξομοιωτή, καθώς πολλές φορές έρχονται αντιμέτωποι με αντίξοες συνθήκες, όπως έντονα καιρικά φαινόμενα, στα οποία είναι αναγκαία πρωτίστως μια σωστή διαχείριση. Ο εξομοιωτής παρέχοντας αυτές τις δυνατότητες θα συμβάλει καθοριστικά στη σωστή εκπαίδευση των δυνάμει χειριστών.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://kic.uoi.gr/el/icrew-proigmeno-systima-ekpaidefsis-sto-ch/

Μετάβαση στο περιεχόμενο