Εργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής

Το Εργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής καλύπτει τις εκπαιδευτικές, διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Ερευνητικά Πεδία

Οι Έρευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής

Εύκαμπτη Πληροφορική

Μοντελοποίηση σύνθετων Συστημάτων, Συστημάτων Υποστήριξης Ιατρικών Αποφάσεων. Μοντελοποίηση και προσομοίωση σε τομείς όπως η βιομηχανία, οι επιχειρήσεις, η ιατρική, η γεωργία και το περιβάλλον.

Υπολογιστική Νοημοσύνη & Μηχανική Μάθηση

Αλγόριθμοι, Βαθιά μάθηση, Νευρωνικά δίκτυα. Μεταβατικά στοιχεία, Πιθανή λογική, Συνδυαστική βελτιστοποίηση, Χρονοδιάγραμμα, Χρονοδρομολόγηση.

Υπολογιστικές ευφυείς τεχνικές για την ανάλυση & αξιολόγηση ιατρικών δεδομένων

Τα πολυσωματικά δεδομένα (PSG), τη φάση ύπνου, την αποφρακτική άπνοια ύπνου (OSA), το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα(EEG), μεταβλητότητα της καρδιακής συχνότητας (HRV), καρδιακός ρυθμός εμβρύου (FHR), ηλεκτρομυογραφικό(ΗΜΓ).

Ανίχνευση σφαλμάτων σε ηλεκτρο-μηχανικά συστήματα

Επεξεργασία εικόνας / σήματος, Θερμογραφική επεξεργασία εικόνας, Σχεδιασμός μη επεμβατικών μεθόδων για ανίχνευση σφαλμάτων.

Ασφάλεια και Κρυπτογραφία

Κρυπτογραφικοί αλγόριθμοι, σχεδιασμός ασφαλών και αξιόπιστων συστημάτων, κρυπτογραφικές τεχνικές για ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, σχεδιασμός και υλοποίηση κρυπτογραφικών πρωτοκόλλων για συσκευές IoT.

Γεωπληροφορική - Πληροφορική Περιβάλλοντος Περιβαλλοντική Πολιτική - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Δορυφορική Τηλεπισκόπηση, Μετεωρολογία - Κλιματολογία, Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Κινδύνων & Λήψη Αποφάσεων, Κλιματική Αλλαγή, Διαχείριση Αποβλήτων, Βιώσιμη Ανάπτυξη, Διαχείριση Ακτών.

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο