Εργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής

Το Εργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής καλύπτει τις εκπαιδευτικές, διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Τελευταία Νέα

Δημιουργία Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών με τίτλο «Βιομηχανικό Διδακτορικό (Industrial Ph.D.)» μεταξύ του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και άλλων ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων

Δημιουργία Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών με τίτλο  «Βιομηχανικό Διδακτορικό (Industrial...

Περισσότερα