Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εργαστήριο Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
47150, Κωστακιοί Άρτας

email:
contact@kic.uoi.gr
stylios@kic.uoi.gr

Τηλ. Υπεύθυνου Εργαστηρίου : 26810 50447
Τηλ. Εργαστηρίου : 26810 50234
Fax: 26810 50330

Μετάβαση στο περιεχόμενο