RecomARhotel

 

Δημιουργία συστήματος συστάσεων και εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας σε ξενοδοχειακή μονάδα

 

Κωδικός Έργου: Τ2ΕΔΚ-03745

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ

Άξονας Προτεραιότητας: 2 – ΤΠΔ Τουρισμός Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες | 2.1.1 Ανάπτυξη εφαρμογών παροχής τουριστικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και δικτύωσης που αξιοποιούν τεχνικές ανάλυσης

Περίοδος Υλοποίησης: 12/05/2020 έως 31/12/2023

Συνολικός Προϋπολογισμός: 472.650 EUR

Προϋπολογισμός Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΕΛΚΕ: 99.200 EUR

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χρυσόστομος Στύλιος (Καθηγητής)

Εταιρικό Σχήμα:

  1. ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ ΑΕΞΤΕ
  2. ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Υπεργολάβοι:

  1. Εργαστήριο Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής, Τμ. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
  2. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Συνοπτική Περιγραφή του Έργου:

Ο τουρισμός στην Ελλάδα αποτελεί βασικό στοιχείο της οικονομικής δραστηριότητας της χώρα και είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς της. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου έχει γίνει αντιληπτή απ’ όλους αρμόδιους φορείς η ανάγκη προώθησης ψηφιακών εφαρμογών στον τουρισμό, καθώς η συστηματική αξιοποίηση και ενίσχυση της τεχνολογικής καινοτομίας στις ΤΠΕ αποτελεί στρατηγική επιλογή και στοίχημα για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την ανάδειξη της ποιότητας υπηρεσιών του ελληνικού τουρισμού. Η εποχή του «ψηφιακού» ταξιδιώτη έχει ήδη ξεκινήσει. Σε αυτό το περιβάλλον οι ξενοδόχοι καλούνται να ανταποκριθούν στις νέες ψηφιακές ανάγκες, πολλές φορές ακόμα και να τις προβλέψουν.


Η βιώσιμη ανάπτυξη στον τουρισμό, απαιτεί την ένταξη στο χάρτη όλων των δυνατοτήτων που παρέχει η τεχνολογία, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι ψηφιακές πλατφόρμες, τα «μεγάλα δεδομένα» (big data) και η εικονική πραγματικότητα. Υπάρχουν πλέον αρκετά επιτυχημένα παραδείγματα ξενοδοχείων, που διαφοροποιούνται, εφαρμόζοντας μαζική εξατομίκευση με σκοπό να εκπλήξουν και να ικανοποιήσουν τους επισκέπτες τους. Είναι σημαντικό να δίνεις στον πελάτη τη δυνατότητα να βιώσει μοναδικές εμπειρίες. Πλέον τα ξενοδοχεία και οι ξενοδόχοι επιβάλλεται να σκέφτονται ως τεχνολογικές εταιρείες και απαραιτήτως να συνεργάζονται με εξειδικευμένους συνεργάτες τεχνολογίας. Στη νέα εποχή ο επιχειρηματίας της φιλοξενίας δεν μπορεί να είναι απλώς ένας ξενοδόχος, αλλά συγχρόνως πρέπει να είναι και… αφηγητής (story teller). Επιπλέον, επιδιώκεται αξιοποίηση των τεχνολογικών εφαρμογών για τη διαχείριση και μέτρηση της βιώσιμης ανάπτυξης των τουριστικών προορισμών με στόχο την βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών.


Για το λόγο αυτό έχουν προταθεί διάφορα συστήματα συστάσεων ή προτάσεων (Recommendation Systems RS) ως ένα πρακτικό μέσο για την υπέρβαση του προβλήματος της υπερφόρτωσης των πληροφοριών. Τα συστήματα συστάσεων είναι πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούν τεχνικές ανάλυσης προτιμήσεων – αξιολογήσεων των χρηστών σε συνδυασμό με πληροφορίες για προϊόντα ή υπηρεσίες, βασίζονται σε αλγόριθμους-μοντέλα παραγωγής προτάσεων, υπολογίζουν προτάσεις σε πραγματικό χρόνο και υποβάλλουν εξατομικευμένες προτάσεις σε κάθε χρήστη-πελάτη. Επιπλέον, έχουν εμφανιστεί και τα συστήματα διαμόρφωση απολαυστικής εμπειρίας, με χρήση εικονικής πραγματικότητας (VR) στον τουρισμό που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τον ψηφιακό κόσμο, δίνοντας τη δυνατότητα στα ξενοδοχεία να μεταμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο φιλοξενούν, παρουσιάζοντας για παράδειγμα στους ανθρώπους ένα μέρος πριν το επισκεφθούν, ώστε να ξέρουν τι να περιμένουν. Στην επαυξημένη πραγματικότητα οι εικόνες που παράγονται από έναν υπολογιστή προβάλλονται πάνω σε εικόνες του πραγματικού κόσμου. Καθώς οι τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality, VR) εξελίσσονται, προσφέρονται περισσότερες δυνατότητες εφαρμογής στον κλάδο του τουρισμού.


Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία συστημάτων συστάσεων – εικονικά αποτυπωμένες –από τις ξενοδοχειακές μονάδες που θα δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες – πελάτες τους, να επιλέξουν μεταξύ των προτεινόμενων τουριστικών προϊόντων/υπηρεσιών έχοντας πλήρη γνώση των χαρακτηριστικών τους, όπως εκδηλώνονται σε συνθήκες που προσομοιάζουν τη φυσική πραγματικότητα. Σκοπός επίσης είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού οικοσυστήματος προβολής και προώθησης του ξενοδοχειακού προϊόντος στο οποίο θα συγκεντρώνεται το σύνολο της πληροφορίας που αναζητά ο επισκέπτης για τον προορισμό του στο ξενοδοχείο σε ένα μόνο σημείο και θα εμπλουτιστεί με νέες τεχνολογίες προβολής εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας (VR/AR) και βίντεο. Τελικός στόχος του έργου είναι να δημιουργηθεί ένα καινοτόμο σύστημα συστάσεων προσαρμοσμένο στις ανάγκες των υποψήφιων πελατών της ξενοδοχειακής μονάδας με ορισμένες εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality – ΑR) που συνιστούν καινοτομία στον τουρισμό.

Μετάβαση στο περιεχόμενο