Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας του ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»
Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση»
Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης»
Δράση 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας»

Περίοδος Υλοποίησης: 1/9/2013 – 30/11/2015

Υπεύθυνος Έργου: Σωτήριος Σ. Κανδρέλης

Η Πράξη “Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας του ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ” υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ» όπου συμμετέχουν

Συντονιστής Φορέας:
ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (K.T.E.) ΗΠΕΙΡΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Εταίροι:
– EEO GROUP
– ΚΑΠΑ ΛΑΜΔΑ ΟΕ
– CONSUL ΑΕ
– ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ
– ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΝΩΣΗΣ & ΕΥΦΥΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
– ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ

Bασικός στόχος της Πράξης είναι η τοπική ανάπτυξη μέσω της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και ίδρυσης νέων επιχειρήσεων με την τοποθέτηση στην αγορά εργασίας 40 ωφελουμένων α) ανέργων,  β) νέων επιστημόνων & γ) ασφαλισμένων στον  ΟΓΑ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο