Τελικό Συνέδριο του έργου GIENAHS

Το τελικό συνέδριο του έργου GIENAHS (Grasping opportunities of Industrial PhDs for SMEs across Europe) θα πραγματοποιηθεί στις 26 Απριλίου 2021 (9:30 π.μ. – 13:00 μ.μ., CET). Το έργο GIENAHS πλησιάζει με επιτυχία στο τελικό του στάδιο, θέτοντας τα επόμενα βήματα για το μέλλον. Συνεργάτες και ενδιαφερόμενοι  μπορούν να παρευρεθούν στο διαδικτυακό συνέδριο. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω Zoom.

Το έργο GIENAHS ανήκει στην κατηγορία προγραμμάτων Erasmus+, KA2: Cooperation for innovation and the exchange of good και επιδιώκει την ενίσχυση της Καινοτομίας και Συνεργασίας Πανεπιστημίων και ΜμΕ με απώτερο στόχο τη θεσμοθέτηση σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο του θεσμού του Βιομηχανικού Διδακτορικού (Industrial PhD).

Στο πλαίσιο του έργου GIENAHS, οι εταίροι συνεργάστηκαν για να σχεδιάσουν ένα νέο μοντέλο διδακτορικής διατριβής (Industrial PhD) που θα δημιουργήσει μια εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των ΜμΕ, των ΑΕΙ και των ερευνητών, πολλαπλασιάζοντας και δημιουργώντας νέες ελκυστικές ευκαιρίες απασχόλησης για τη βιομηχανική έρευνα στις ευρωπαϊκές ΜμΕ.

Το έργο GIENAHS κατέληξε σε μια συγκεκριμένη πρόταση για τα βιομηχανικά διδακτορικά σε συνεργασία με τις ΜμΕ και παρείχε ένα μοντέλο που μπορεί να αναπαραχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  Τέλος διαμόρφωσε όλο το πλαίσιο εκπόνησης της, ως προς τη δομή, τις μονάδες κατάρτισης, τα εργαλεία κατάρτισης και καθοδήγησης, τις μεθόδους πιστοποίησης ικανοτήτων έτσι ώστε να ενισχυθούν συγκεκριμένα και να ενθαρρυνθούν οι ερευνητικές δραστηριότητες εντός των ΜμΕ.

Εάν θέλετε να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα, τις προτάσεις και τα επιτεύγματα του έργου GIENAHS, μπορείτε να συμμετάσχετε στο online Final Conference του έργου. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο online Final Conference εδώ.