ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ RE.CO.RD ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Με μεγάλη επιτυχία και χρήσιμα συμπεράσματα ολοκληρώθηκε η τελική εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Έργου RE.CO.RD «Καινοτόμες Στρατηγικές Έρευνας και Ανάπτυξης για την Βιώσιμη Διαχείριση Απορριμμάτων στις Παράκτιες Περιοχές». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων Zoom και μεταδόθηκε ζωντανά στο YouTube και στο Facebook, με παράλληλη διερμηνεία στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. Στο Έργο RE.CO.RD συμμετέχει ως εταίρος το Εργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής (ΕΓΕΠ) του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το οποίο εκπροσώπησε στην εκδήλωση ο Διευθυντής του εργαστηρίου, Καθηγητής και Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου κος Χρυσόστομος Στύλιος.

Την εκδήλωση χαιρέτησαν, μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος Λευκάδας κος Χαράλαμπος Καλός, ο Αντιδήμαρχος Λευκάδας κος Ευτύχιος Ζουριδάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ιονίων Νήσων κος Κωνσταντίνος Καποδίστριας και οι Δήμαρχοι του Otranto (Επικεφαλής Εταίρους) και της Santa Cesarea Terme από την Ιταλία. Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των φορέων του εταιρικού σχήματος του RE.CO.RD, οι οποίοι παρουσίασαν την πορεία, την εξέλιξη και τα τελικά αποτελέσματα του έργου, καθώς και τις μελλοντικές προοπτικές που προέκυψαν από το Έργο.

Οι δράσεις του Έργου RE.CO.RD θα συνεχιστούν και την προσεχή Κυριακή, 30 Μαΐου 2021, με την Ενημερωτική Περιβαλλοντική Δράση που οργανώνει το Εργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής στην Κορωνησία Άρτας, η οποία περιλαμβάνει δράση καθαρισμού της ακτογραμμής και ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα.

Η δράση θα ξεκινήσει με επιτόπια συλλογή πλαστικών και άλλων υλικών από τους συμμετέχοντες και θα συνεχιστεί με ομιλίες και παρουσιάσεις σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων, κυκλικής οικονομίας και  βιωσιμότητας του περιβάλλοντος. Η εκδήλωση θα μεταδίδεται διαδικτυακά.  Στην εκδήλωση μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές, φοιτητές, φορείς και κάθε ενεργός πολίτης, ο οποίος ενδιαφέρεται για το περιβάλλον και τον εθελοντισμό.

Στόχος είναι να υπάρξει μια γενικότερη ενεργοποίηση πολιτών, φορέων και όλων των ενδιαφερόμενων ώστε  να συμφωνήσουν ότι θα υιοθετήσουν καλές περιβαλλοντικές πρακτικές που συνεισφέρουν σε ένα βιώσιμο περιβάλλον.  Για το σκοπό αυτό έχει προετοιμαστεί μια Επιστολή Δήλωσης Ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στην πρωτοβουλία δημιουργίας ενός Περιβαλλοντικού  Δικτύου.  Η Επιστολή Δήλωσης Ενδιαφέροντος  δεν εμπεριέχει  καμία οικονομική ή νομική δέσμευση.  Στο Περιβαλλοντικό Δίκτυο μπορούν να συμμετέχουν άτομα/ φορείς/ υπηρεσίες που είναι πρόθυμοι να υιοθετήσουν και προωθήσουν καλές  περιβαλλοντικές πρακτικές.

Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση, το πρόγραμμα και τον τρόπο συμμετοχής μπορείτε να βρείτε εδώ.

Το Έργο RE.CO.RD ανήκει στα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Ιταλία 2014-2020» και συμμετέχουν τρεις Δήμοι, ο Δήμος Otranto – Επικεφαλής Εταίρος, ο Δήμος Santa Cesarea Terme, ο Δήμος Λευκάδας και δύο Πανεπιστήμια, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Πανεπιστήμιο του Salento.

Μετάβαση στο περιεχόμενο