Τεχνική συνάντηση των εταίρων του έργου HERMES

Οι εταίροι του έργου HERMES είχαν τεχνική συνάντηση στις 2 Μαρτίου 2021, συζητώντας οργανωτικά θέματα των κοινών δραστηριοτήτων. Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση ήταν εκπρόσωποι των PB2-Teatro Pubblico Pugliese και PB5-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.