Συντονιστική συνάντηση NEWMETRO

Στις 28 Ιανουαρίου 2021 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά συντονιστική συνάντηση στα πλαίσια του έργου NEW METRO.

Τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν συνοψίζονται ως εξής:

  • Εστίαση στο Πακέτο Εργασίας 5: Ο εταίρος Poznan School of Logistics (WSL) παρουσίασε το πλάνο εργασίας και τους ενδιάμεσους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν. Επιπλέον, δόθηκε περιγραφή του σχεδίου δράσης κάθε εταίρου.
  • Εστίαση στο Πακέτο Εργασίας 4: Οι εταίροι Rezekne Academy of Technologies (RTA), University of Ioannina (UoI), Poznan School of Logistics (WSL), Sistemi Formativi Confindustria (SFC), Unindustria Reggio Emilia (CIS), Kohler και Federmeccanica παρουσίασαν επιλεγμένο/αναπτυγμένο διδακτικό υλικό.
  • Εστίαση στη διάδοση των Πακέτων Εργασίας και εύρεση τρόπου για βελτίωση της δημόσιας και σε ευρωπαϊκό επίπεδο διάχυσης των αποτελεσμάτων των ΙΟ3 και ΙΟ4.