Συνάντηση τεχνικής προόδου του έργου NEW METRO

Η συνάντηση τεχνικής προόδου των εταίρων του έργου NEW METRO έλαβε χώρα στις 20 Απριλίου, 2021 μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας GoToMeeting.

Τα ζητήματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης συνοψίζονται ως ακολούθως:

  • Ζητήματα σχετιζόμενα με το εκπαιδευτικό υλικό. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε από κάθε εταίρο η κατάσταση προόδου του μαθησιακού υλικού.
  • Όσον αφορά την αποσαφήνιση της επέκτασης, οι εταίροι αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με το σχέδιο αποκατάστασης και τον προγραμματισμό του χρονοδιαγράμματος του έργου έως το τέλος του έργου.
  • Σε σχέση με την πιλοτική φάση, συζητήθηκαν εναλλακτικές λύσεις για το κλείσιμο του προγράμματος δοκιμών που παρουσίασε ο συντονιστής του πακέτου εργασίας, καθώς και άλλοι συνεργάτες.
  • Τέλος, διαχειριστικά ζητήματα του έργου ετέθησαν στην εποικοδομητική συζήτηση.
Μετάβαση στο περιεχόμενο