Συνάντηση – Συζήτηση για την οργάνωση και την επιτυχή ολοκλήρωση των πακέτων εργασίας του Έργου «ECOPORTIL-Environmental Protection of Areas Surrounding Ports using Innovative Learning Tools for Legislation»

Στις 26, 27 και 28 Αυγούστου 2020 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εταίρων του ευρωπαϊκού έργου «ECOPORTILEnvironmental Protection of Areas Surrounding Ports using Innovative Learning Tools for Legislation» (www.ecoportil.eu), το οποίο υλοποιείται μέσω του Διακρατικού Προγράμματος Συνεργασίας Βαλκανική -Μεσόγειος 2014-2020 στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου Αιγαίο, στην Χίο. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του πανεπιστημίου Αιγαίου. Συγκεκριμένα, συμμετείχαν ο κ. Χρυσόστομος Στύλιος, Καθηγητής, Τμ. Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ο κ. Νικήτας Νικητάκος, Καθηγητής, Τμ. Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, η κα Άννα Κοτρίκλα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμ. Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου και ο κ. Ιωάννης Δάγκινης, μέλος ΕΔΙΠ, Τμ. Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Η συνάντηση είχε ως σκοπό την οργάνωση για την επιτυχή ολοκλήρωση των πακέτων εργασίας του έργου.

Την 1η μέρα συνάντησης, οι συμμετέχοντες ανέλυσαν τη μεθοδολογία και την οργάνωση των σεμιναριακών μαθημάτων και δράσεων στα πλαίσια του ΠΕ4 καθώς και την αξιολόγηση της διαδικασίας των διαδικτυακών μαθημάτων. Επίσης, οι συμμετέχοντες συζήτησαν για την οργάνωση των επικείμενων σεμιναρίων και των βεβαιώσεων παρακολούθησης μαθημάτων για όλους τους εταίρους.

Την 2η μέρα συνάντησης, οι συμμετέχοντες συζήτησαν για την προτεινόμενη μεθοδολογία peer review στα πλαίσια υλοποίησης του ΠΕ5. Συγκεκριμένα, έλαβαν χώρα συζητήσεις για την οργάνωση του peer review και οι εταίροι προχώρησαν σε διορθώσεις και προτάσεις σχετικά με τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης. Επιπλέον, οι εταίροι αποφάσισαν για τη διαδικασία αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Την 3η και τελευταία μέρα της συνάντησης, οι εταίροι συζήτησαν θέματα σχετικά με την υλοποίηση των ΠΕ1 και ΠΕ2. Συγκεκριμένα, συζητήθηκαν οικονομικά και διαχειριστικά θέματα καθώς και θέματα προβολής του έργου και συνεισφοράς του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Επιπλέον, συζητήθηκε η οργάνωσης της τελικής εκδήλωσης του έργου και αξιολογήθηκε συνολικά το έργο και η συνεισφορά των εταίρων. Τέλος, οι εταίροι συζήτησαν εκτενώς τα επόμενα βήματα για τη βιωσιμότητα του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:
Τηλ. Υπεύθυνου Εργαστηρίου : 26810 50330 | Τηλ. Εργαστηρίου : 26810 50234
Email: contact@kic.uoi.gr | stylios@kic.uoi.gr
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου: https://www.ecoportil.eu/

Μετάβαση στο περιεχόμενο