Συμμετοχή του έργου SMARTiMONY στην 9η Πανελλήνια Έκθεση Άρτας

Το έργο SMARTiMONY συμμετείχε στην 9η Πανελλήνια Έκθεση Άρτας. Πλήθος επισκεπτών όλων των ηλικιακών ομάδων επισκέφθηκαν το περίπτερο του  Εργαστηρίου Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής του Τμήματος Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και γνώρισαν εκ του σύνεγγυς τις καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές που αναπτύσσονται από την ερευνητική ομάδα του Έργου.

Οι εφαρμογές του συγκεκριμένου ερευνητικού έργου επικεντρώνονται στην ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου της Ελλάδας και της Αλβανίας και συγκεκριμένα της Άρτας, της Θεσπρωτίας και του Αργυροκάστρου, τόσο εντός της πόλης όσο και των περιχώρων αυτού.

Στο «SMARTiMONY-Η υποστήριξη των ενδιαφερόμενων μελών για την αντιμετώπιση της στρατηγικής καινοτομίας στο τομέα του τουρισμού σε περιφερειακές, απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές με ανθεκτικές προσφορές κληρονομιάς και επενδύσεις βάσει θέσεων στις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA Interreg «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020», έχουν αναπτυχθεί πλήθος εφαρμογών και καινοτόμων εργαλείων, που περιλαμβάνουν τρισδιάστατα μοντέλα των σημαντικότερων μνημείων της  περιοχής της Άρτας, αλλά και του Αργυροκάστρου, συναρπαστικές εξιστορήσεις (story telling), συνεντεύξεις με εξειδικευμένους ομιλητές, ένα ψηφιακό «αποθετήριο» πληροφοριακού υλικού που περιλαμβάνει ιστορικά δεδομένα και πλούσιο εικονογραφικό υλικό, ένας διαδραστικός χάρτης των επιχειρήσεων των περιοχών της Άρτας και του Αργυροκάστρου που ανήκουν στις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, παιχνίδια πολιτιστικής κληρονομιάς, ένα ψηφιακό βιβλίο που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου, όπως και μια έντυπη έκδοση, αλλά και εφαρμογές, στις οποίες περιλαμβάνονται εφαρμογή σημείων ενδιαφέροντος, εφαρμογή περιήγησης και εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Έργου: https://www.smartimony.eu/

Μετάβαση στο περιεχόμενο