Συμμετοχή του Έργου Nicopolis στην 9η Πανελλήνια Έκθεση Άρτας

Το Έργο «Nicopolis-Έρευνα και Ανάπτυξη ΙοΤ εφαρμογών για την Συλλογή και Αξιοποίηση Μεγάλων Δεδομένων και την Δημιουργία Ευφυούς Ξενοδοχείου», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συμμετείχε στην 9η Πανελλήνια Έκθεση Άρτας παρουσιάζοντας τους βασικούς στόχους του.

Το Έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός διαδραστικού συστήματος οπτικοποίησης, το οποίο στηρίζεται σε τεχνολογίες Επαυξημένης Πραγματικότητας – ΕΠ (Augmented Reality – AR) και την ενοποίησή τους με τα υπόλοιπα πληροφοριακά συστήματα μιας ξενοδοχειακής μονάδας. Ειδικότερα, θα αναπτυχθούν τα εξής: πρότυπη πλατφόρμα και σύστημα βάσεων δεδομένων και συστάσεων, μοντέλα αυτόνομης περιήγησης και επαυξημένης πραγματικότητας (AR), εφαρμογή περιμετρικής προβολής (360⁰), εφαρμογές για έξυπνα κινητά, tablet, smartwatches και web browsers, παραγωγή ενός στοχευόμενου σχεδίου προβολής και ανάδειξης των αποτελεσμάτων της επένδυσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://kic.uoi.gr/el/erevna-kai-anaptyxi-iot-efarmogon-gia/

Μετάβαση στο περιεχόμενο