Συμμετοχή του Έργου eMEDIATOR στην 9η Πανελλήνια Έκθεση Άρτας

Το Έργο «eMEDIATOR-Ecosystem for European Education Mobility as a Service: Model with Portal Demo» το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ERASMUS+ συμμετείχε στην 9η Πανελλήνια Έκθεση Άρτας παρουσιάζοντας τους βασικούς στόχους του.

Ο στόχος του ‘Eργου είναι να δημιουργήσει ένα πρότυπο οικοσυστήματος με μια πύλη επίδειξης που χρησιμοποιεί τις αρχές της βασισμένης στις υπηρεσίες και τις ικανότητες εκπαίδευσης, της μαθητοκεντρικής εκπαίδευσης και της σύμπραξης επιχειρήσεων-πανεπιστημίων για την προσφορά μαθημάτων και διαφόρων τύπων απασχόλησης σε μια ενιαία ευρωπαϊκή εκπαίδευση και αγορά εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://kic.uoi.gr/el/emediator-2/

Μετάβαση στο περιεχόμενο