Προώθηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Άρτας για την Καινοτομική Τουριστική Αξιοποίησή της

Ένα σημαντικό έργο για την ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομίας ξεκίνησε να υλοποιείται. Την Τετάρτη 29 και Πέμπτη 30 Ιουλίου 2020 πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων δια ζώσης και διαδικτυακά, στην Άρτα, για το έργο SMARTiMONY, το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020».

Συντονιστής Εταίρος του Έργου είναι το Εργαστήριο Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής (ΕΓΕΠ) του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και συμμετέχουν ως εταίροι ο Δήμος Ηγουμενίτσας, η Νομαρχία Αργυροκάστρου και το Κέντρο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Συνεργασίας το οποίο εδρεύει στα Τίρανα.

Το Έργο SMARTiMONY στοχεύει:

  • στην προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού
  • στην υιοθέτηση νέων καινοτόμων μεθόδων με άξονα τον πολιτισμό, για οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη
  • στην ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος μέσω της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας
  • στην προσέλκυση τουριστών αξιοποιώντας την υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά μέσω καινοτόμων αφηγηματικών τεχνικών και πολυμέσων
  • στην δημιουργία χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος, βασισμένων  σε ένα νέο πρότυπο βιωματικών εμπειριών
  • στην παροχή τουριστικών εμπειριών που βασίζονται στο συνδυασμό καινοτόμων προϊόντων/υπηρεσιών ΤΠΕ για την ανάδειξη των υλικών και άυλων στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς

 

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου και Επιστημονικώς Υπεύθυνος του έργου, Καθ. Χρυσόστομος Στύλιος, τόνισε πως κύριος στόχος του Έργου είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, με γνώμονα την κοινωνία και την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, και αναφέρθηκε εκτενώς στις τεχνολογικές καινοτομίες που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του έργου, οι οποίες θα ενισχύσουν και προωθήσουν τις πολιτιστικές αξίες, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς σε διασυνοριακό επίπεδο.

Την δεύτερη μέρα πραγματοποιήθηκε Επίσκεψη Μελέτης σε σημαντικά σημεία ενδιαφέροντος με αξιόλογο τουριστικό δυναμικό με στόχο τη δημιουργία της διασυνοριακής «Βιωματικής Πολιτιστικής Διαδρομής», η οποία αποσκοπεί να καταστεί το κύριο κίνητρο του τουριστικού ταξιδιού. Στην Επίσκεψης Μελέτης συμμετείχαν εκπρόσωποι των Εταίρων και ενδιαφερόμενοι από τον τομέα του πολιτισμού και του τουρισμού, οι οποίοι συζήτησαν για θέματα αξιοποίησης του πολιτισμού και πολιτιστικής επικοινωνίας με το κοινό. Η δράση έκλεισε με το 1ο Εργαστήριο Αξιολόγησης και την συμμετοχή ενδιαφερόμενων πολιτών  στο γίγνεσθαι του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  επικοινωνήσουν με το Εργαστήριο Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής (contact@kic.uoi.gr και 2681050234). 

Οι εκπρόσωποι των εταίρων στη δια ζώσης και διαδικτυακή συνάντηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο