Προώθηση της Διασυνοριακής Πολιτιστικής Συνεργασίας με στόχο την Καινοτομική Τουριστική Αξιοποίησή

Το Εργαστήριο Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής (ΕΓΕΠ) του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, είναι Συντονιστής Εταίρος του έργου SMARTiMONY «Η υποστήριξη των ενδιαφερόμενων μελών για την αντιμετώπιση της στρατηγικής καινοτομίας στον τομέα του τουρισμού σε περιφερειακές, απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές με ανθεκτικές προσφορές κληρονομιάς και επενδύσεις βάσει θέσεων στις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες» το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020». Στο έργο συμμετέχουν ως εταίροι ο Δήμος Ηγουμενίτσας, η Περιφέρεια Αργυροκάστρου και το Κέντρο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Συνεργασίας από την Αλβανία.

Το Έργο SMARTiMONY στοχεύει:

  • στην προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού
  • στην υιοθέτηση νέων καινοτόμων μεθόδων με άξονα τον πολιτισμό, για οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη
  • στην ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος μέσω της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας
  • στην προσέλκυση τουριστών αξιοποιώντας την υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά μέσω καινοτόμων αφηγηματικών τεχνικών και πολυμέσων
  • στην δημιουργία χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος, βασισμένων  σε ένα νέο πρότυπο βιωματικών εμπειριών
  • στην παροχή τουριστικών εμπειριών που βασίζονται στο συνδυασμό καινοτόμων προϊόντων/υπηρεσιών ΤΠΕ για την ανάδειξη των υλικών και άυλων στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς

Στελέχη του Εργαστηρίου συμμετείχαν στις 13 & 14 Σεπτεμβρίου 2021 στις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή του Αργυροκάστρου.  Στις 13 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη μελέτης που συμπεριελάμβανε την επίσκεψη στην αρχαία Αντιγόνεια, το φρούριο του Παλαιοκάστρου και το φρούριο του Γαρδικίου (Kardhiq), την αρχαία Αδριανούπολη καθώς και το Μοναστήρι της Παναγιάς Καλογοραντζή (Goranxi).

Στις 14 Σεπτεμβρίου συνεχίστηκε η επίσκεψη μελέτης  στο Γεφύρι του Αλή Πασά, το γεφύρι της Κολορτζής (Kordhoce Bridge), την εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου & του Τιμίου Σταυρού στο Λάμποβο (Labova), καθώς και στο κάστρο και τον πλάτανο του  Λιμποχόβου (Libohove) και ακολούθησε εργαστήριο αξιολόγησης της σημαντικότητας των μνημείων. 

Η αντιπροσωπεία του Εργαστηρίου συναντήθηκε  με τον κ. Δημήτριο Σαχαρίδη,  Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας, στο Αργυρόκαστρο. Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου και το έργο SMARTiMONY,  οι δράσεις του  καθώς και οι δυνατότητες που προσφέρονται για ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας, 26810 50234 και contact@kic.uoi.gr.

Επίσης, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου https://www.smartimony.eu/, καθώς και τον ιστότοπο του Εργαστηρίου Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής kic.uoi.gr.

Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στο Αργυρόκαστρο Δημήτριος Σαχαρίδης
Εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου ή του Τιμίου Σταυρού στο Λάμποβο
Μετάβαση στο περιεχόμενο