ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Το Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο “Πρακτική Διδασκαλία Τεχνητής Νοημοσύνης για την Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση”  (Practical Learning of Artificial iNtelligence on the Edge for indusTry 4.0  – PLANET4) στο πλαίσιο του προγράμματος «Συμμαχίες Γνώσης» (Knowledge Alliances, Erasmus+),  ολοκληρώθηκε πλήρως και επιτυχημένα μετά από 36 μήνες υλοποίησης από την ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής, του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών  του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στο εταιρικό σχήμα συμμετείχαν  άλλοι εννέα (9)  εταίροι, Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και εταιρείες καινοτομίας από την Ιταλία, την Πολωνία, την Γερμανία, την Ισπανία, την Λιθουανία και την Ρουμανία.

Κεντρικός στόχος του έργου ήταν να διερευνήσει τις ανάγκες και τις προοπτικές υιοθέτησης καινοτόμων μεθοδολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης από την ευρωπαϊκή Βιομηχανία, να θέσει το πλαίσιο των απαραίτητων γνώσεων που πρέπει να κατέχουν οι απόφοιτοι των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων και να σχεδιάσει σύγχρονα μαθήματα για τους απόφοιτους της νέα εποχή που χαρακτηρίζεται από τις τεχνολογικές επαναστάσεις της  Βιομηχανίας 4.0 και οι οποίοι θα οδηγήσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και βιομηχανιών. Απώτερος στόχος του έργου ήταν η επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών και η καλύτερη εκπαίδευση των φοιτητών, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν πλήρως,  άμεσα και αποδοτικά στις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, συνεισφέροντας στην εφαρμογή νέων και  σύγχρονων τεχνολογιών, όπως είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Μηχανική Μάθηση, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, και το Edge Computing.

Το PLANET4 ξεκίνησε να υλοποιείται τον Νοέμβριο του 2020, ακολούθησε πλήρως τον αρχικό σχεδιασμό και χρονοπρογραμματισμό του, φέρνοντας εις πέρας με απόλυτη επιτυχία όλες τις προκαθορισμένες εργασίες, ολοκληρώνοντας όλα τα παραδοτέα και εξάγοντας σημαντικά αποτελέσματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την βιομηχανία.

Με την ολοκλήρωση του έργου, πραγματοποιήθηκε :

  • Διεθνές Επιστημονικό συνέδριο στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου της Πίζας, (επικεφαλής εταίρο του έργου) στις 2 Οκτωβρίου 2023.
  • Η τελική εταιρική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 3 Οκτωβρίου 2023.

Στην διάρκεια του επιστημονικού συνεδρίου παρουσιάστηκαν καινοτόμες και πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες. Οι υποψήφιοι διδάκτορες κ. Μάριος Τυροβολάς και κ. Σοφία Σακκά του Εργαστηρίου Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής, του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, συμμετείχαν και με επιτυχία παρουσίασαν τις ερευνητικές τους εργασίες. Ο κ. Τυροβολάς επικεντρώθηκε στην εφαρμογή των Ασαφών Γνωστικών Δικτύων στο πεδίο της Επεξηγηματικής Τεχνητής Νοημοσύνης, αναδεικνύοντας τα οφέλη, τους περιορισμούς και τις προοπτικές για μελλοντική εξερεύνηση.  Από την άλλη πλευρά, η κ. Σακκά παρουσίασε τεχνικές κυβερνοασφάλειας για την αντιμετώπιση της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στον χώρο του Βιομηχανικού Διαδικτύου των Πραγμάτων (IIOT).

Η τελική συνάντηση των εταίρων συνόψισε τα επιτεύγματα του έργου και ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους τρόπους αξιοποίησης του παραγόμενου εκπαιδευτικού υλικού από τα ευρωπαϊκά ιδρύματα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην διάδοση των αποτελεσμάτων στο ευρύ κοινό, καθώς και στην λήψη μέτρων για την διασφάλιση του μακροπρόθεσμου αντίκτυπου του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Εργαστηρίου http://kic.uoi.gr, καθώς και τον ιστότοπο του έργου  https://www.planet4project.eu/.

Planet4-5-10-2023
Planet4_5
Μετάβαση στο περιεχόμενο