Ενημερωτικό Δελτίο-PLANET4

Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι εδώ για να βοηθήσει. Πώς να χρησιμοποιήσετε την Τεχνητή Νοημοσύνη στη Βιομηχανία 4.0;

Για τη βιομηχανία, δεν είναι απλά μια ακόμα τάση. Η Τεχνητή Νοημοσύνη  (Artificial Intelligence) επαναστατεί και αναβαθμίζει ουσιαστικά τον τομέα της παραγωγής. Οι κατασκευαστές πειραματίζονται με νέες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της ΤΝ, της Μηχανικής Μάθησης (Machine Learning) και του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things), προσθέτοντάς τις στις εγκαταστάσεις παραγωγής τους και βελτιστοποιώντας τις παραγωγικές τους διαδικασίες. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετές κοινές προκλήσεις και οφέλη που σχετίζονται με αυτούς που προετοιμάζουν ειδικούς στην Τεχνητής Νοημοσύνης και αναβαθμίζουν τους στόχους των εταιρειών τους.

Kατά τη διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου “Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς μπορώ να σας βοηθήσω; Προκλήσεις στην υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη Βιομηχανία 4.0”, τέλη Οκτωβρίου, η διεθνής ομάδα εκπαιδευτικών και επιχειρηματικών οργανισμών από τη Λιθουανία, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Γερμανία συζήτησε ποιες είναι οι πιο πρόσφατες εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης, καθώς και στον τομέα της βιομηχανίας.

Μάθηση για προσαρμογή

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη ήρθε για να μείνει. Προσφέρει νέες προσεγγίσεις και τρόπους για τις εταιρείες να κατασκευάζουν, να βελτιώνουν και να διανέμουν τα προϊόντα τους. Κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου βασικοί ομιλητές και καλεσμένοι μας βοήθησαν να απαντήσουμε στο ερώτημα πώς θα ενισχύσουμε τις εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης με τη συμμετοχή των επιχειρήσεων, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της βιομηχανίας.

“Ως εταιρικό σχήμα παρουσιάσαμε ένα βιβλίο με τίτλο ” Ξεκλειδώνοντας την Βιομηχανία 4.0: Ένας Οδηγός για την Αντιμετώπιση Προκλήσεων με Στρατηγικές Προσεγγίσεις. Η Εμπειρία της Εταιρικής Σχέσης “Planet 4″”. Ουσιαστικά, πρόκειται για το πώς οι σημερινοί πάροχοι εκπαίδευσης θα μπορούσαν και θα έπρεπε να προσαρμοστούν με τις σημερινές ανάγκες των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας”, δήλωσε ο συντονιστής του διεθνούς προγράμματος “Erasmus +” “Planet 4”, Daniele Mazzei, επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου της Πίζας στην Ιταλία.

Εξετάζοντας τους κινδύνους

Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι ένα από τα βασικά ζητήματα που πρέπει να εξετάσει κάθε εταιρεία και κάθε άτομο στο πλαίσιο της Τεχνητής Νοημοσύνης. Οι κίνδυνοι είναι αρκετά μεγάλοι και αυξάνονται συνεχώς, επομένως οι ειδικοί ενθαρρύνουν την ενίσχυση των συστημάτων ασφαλείας. Ο Kazimieras Bagdonas, επίκουρος καθηγητής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Κάουνας, τόνισε βασικά ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη.

“Πρώτα απ’ όλα, οι εταιρείες πρέπει να γνωρίζουν την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Για παράδειγμα, ακόμη και η Τεχνητή Νοημοσύνη δίνει τη δυνατότητα στους επιτιθέμενους να κλέβουν ταχύτερα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Intellectual Property rights) και διαδικασίες Έρευνας και Ανάπτυξης (Research and Development) χρησιμοποιώντας κοινωνική μηχανική και χειραγώγηση φωνής. Συνιστάται να μην συνδέετε μεγάλο αριθμό συσκευών και εξοπλισμό στα δίκτυα IoT. Επίσης, οι εταιρείες χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη για να βελτιώσουν τον τρόπο παραγωγής των προϊόντων τους και τη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού”, εξηγεί ο κ. Bagdonas.

Εξερευνώντας τη συνεργασία

Ο Gintaras Vilda, διευθυντής της Manufacturing Innovation Valley στη Λιθουανία, συζήτησε τις πρακτικές πτυχές της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας στη βιομηχανική παραγωγή στο πλαίσιο της Βιομηχανίας 4.0.. Υπογράμμισε τη σημασία των αναδυόμενων τεχνολογιών όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, το IoT και το Cloud Computing για την αναμόρφωση των παραγωγικών διαδικασιών.

“Οι κατασκευαστές στην ΕΕ αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις στις καθημερινές τους δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των υλικών ελλείψεων. Η Τεχνητή Νοημοσύνη και η ψηφιοποίηση συμβάλλουν στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και διασφαλίζουν μια σταθερή αλυσίδα εφοδιασμού στον κλάδο της παραγωγής. Καθώς διαπιστώνουμε την αναδυόμενη έννοια και τη μεταφορά προς τη βιομηχανία 5.0, η αναβάθμιση αυτή δίνει έμφαση στην ανθρωποκεντρική εστίαση και τη βιωσιμότητα, όπου η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει τις δυνατότητές της για να καταλήξει σε απεριόριστες ιδέες”, εξήγησε ο κ. Vilda.

Η συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των ερευνητικών κέντρων και των βιομηχανιών είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση των πιο πρόσφατων αλλαγών στον τομέα και την προσαρμογή σε αυτές τις προκλήσεις και αλλαγές. Το “Planet 4” ενώνει διάφορους οργανισμούς για να καλύψει το κενό μεταξύ της επιστημονικής έρευνας για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη Μηχανική Μάθηση και της βιομηχανικής εφαρμογής της ως βοηθητική τεχνολογία για το πρότυπο της Βιομηχανίας 4.0.

Μετάβαση στο περιεχόμενο