Ενημέρωση εκπροσώπων φορέων γεωργίας και κτηνοτροφίας για το έργο RE.CO.RD σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου-Λευκάδας

Στα πλαίσια των δράσεων ενημέρωσης και δικτύωσης του έργου RE.CO.RD, διοργανώθηκε ενημέρωση εκπροσώπων φορέων από τους ομείς γεωργίας και κτηνοτροφίας. Κατά την συνάντηση, συζητήθηκαν και διευκρινίστηκαν θέματα περιβαλλοντικών επιπτώσεων αναφορικά με τις συγκεκριμένες δραστηριότητες.

Ο συνεργάτης κ. Μπαρέλος  παρουσίασε λύσεις προκειμένου να μειωθεί η χρήση του πλαστικού υλικού στις συσκευασίες των αγροτικών προϊόντων. Δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτών αλλά και των  επιχειρήσεων προκειμένου να συνεισφέρουν στην αντικατάσταση χρήσης πλαστικού στις συσκευασίες των προϊόντων τους με υλικά τα οποία θα είναι φιλικά ως προς το περιβάλλον.

Συζητήθηκε η  αντικατάσταση των πλαστικών υλικών που σχετίζονται με τις συσκευασίες των αγροτικών προϊόντων, η σωστή διαχείριση των πλαστικών απορριμμάτων και η ανάγκη για συστηματικούς καθαρισμούς ειδικά όταν βρίσκονται κοντά σε υδάτινους πόρους.