Εναρκτήρια Ημερίδα του έργου:

«Πρακτική Εκμάθηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Βιομηχανία 4.0»

Άκρως ενημερωτική και ενδιαφέρουσα ήταν η εναρκτήρια ημερίδα που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την Τρίτη 22 Ιουνίου 2021, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου Practical Learning of Artificial iNtelligence on the Edge for indusΤry 4.0, (PLANET4), του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, Knowledge Alliance, με θέμα: «Η Επιστήμη για τις Επιχειρήσεις: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μετασχηματίζει τη Βιομηχανία». Από την Ελλάδα, στο συγκεκριμένο έργο συμμετέχει το Εργαστήριο Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής, τμ. Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με Επιστημονικώς Υπεύθυνο τον καθηγητή Χρυσόστομο Στύλιο, ενώ συμμετέχουν δέκα (10) ακόμα εταίροι από την Ιταλία, Πολωνία, Γερμανία, Ισπανία, Λιθουανία και Ρουμανία

Στόχος του έργου είναι να διερευνήσει τις ανάγκες και τις προοπτικές υιοθέτησης καινοτόμων μεθοδολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης από την (Ευρωπαϊκή Βιομηχανία) στη Βιομηχανία της Ευρώπη, καθώς και να διαπιστώσει ποιες είναι εκείνες οι απαραίτητες  γνώσεις που πρέπει κατέχουν οι απόφοιτοι των Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων προκειμένου να συνεισφέρουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων. Απώτερο στόχο του έργου αποτελεί η επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών και η καλύτερη εκπαίδευση των φοιτητών, ώστε να είναι σε θέση να εργαστούν άμεσα και αποδοτικά στις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, συνεισφέροντας στην εφαρμογή νέων και  σύγχρονων τεχνολογιών, όπως είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Μηχανική Μάθηση, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, το Edge Computing.

Ακαδημαϊκοί, ερευνητές, μηχανικοί από τη βιομηχανία καθώς και επιχειρηματίες με επαγγελματικές δραστηριότητες τεχνολογικού ενδιαφέροντος, ανέπτυξαν διεξοδικά και με σαφήνεια τις υπάρχουσες ανάγκες και προβλήματα, την προσδοκώμενη συμβολή και συνεισφορά του έργου, ενώ παράλληλα δόθηκε έμφαση στις ευκαιρίες και προκλήσεις που ανακύπτουν μέσα από την υιοθέτηση των τεχνολογιών αιχμής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, και εάν ενδιαφέρεστε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας να συμμετάσχετε στις δράσεις του, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου www.planet4project.eu/, καθώς και τον ιστότοπο του Εργαστηρίου Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής kic.uoi.gr.

Μετάβαση στο περιεχόμενο