Ευφυές Σύστημα για την ανάλυση και αξιολόγηση ιατρικών δεδομένων με χρήση Τεχνικών Υπολογιστικής Νοημοσύνης

Υπουργείο Ανάπτυξης

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.)

Πρόγραμμα Διακρατικών Συνεργασιών Ελλάδα-Τσεχία (2005-2007)

Περίοδος Υλοποίησης: 1/6/2006-30/5/2008

Προϋπολογισμός: 11.740€

Επιστ. Υπεύθυνος: Χρυσόστομος Στύλιος, Επ. Καθηγητής

Το Έργο έχει ως στόχο τη συνεργασία των δύο ερευνητικών ομάδων για την ανάπτυξη ενός ευφυούς συστήματος ανάλυσης και αξιολόγησης ιατρικών δεδομένων με χρήση τεχνικών υπολογιστικής νοημοσύνης. Ανήκει στα έργα διακρατικής συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Τ.
Επιστημονικός Υπεύθυνος από την πλευρά της Τσεχίας είναι η κα Lenka Lhotska από το Department οf Cybernetics, Czech Technical University of Prague.

Μετάβαση στο περιεχόμενο