Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020, το Εργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων πραγματοποίησε δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τη συλλογή, επεξεργασία και ανακύκλωση των πλαστικών απορριμμάτων. Την δράση υποστήριξε o Δήμος Λευκάδας, ο οποίος οργάνωσε εργαστήριο για μαθητές με θέμα «Περιβαλλοντική Διαχείριση» την εβδομάδα 19-23 Οκτωβρίου 2020.


Στη δράση συμμετείχαν μαθητές του 2ου Λυκείου Λευκάδας, και έλαβαν μέρος με εισηγήσεις ειδικοί επιστήμονες από τη Διεύθυνση Διοίκησης Οικονομικών και Πληροφορικής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, από το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Ύδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και από τον Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων.
Ο Καθ. Χρυσόστομος Στύλιος, Επιστημονικώς Υπεύθυνος του έργου, τόνισε «την αναγκαιότητα της επαναχρησιμοποίησης των πλαστικών αντικειμένων και της αποφυγής απόρριψής τους στο φυσικό περιβάλλον», και παρουσίασε τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των πλαστικών, αξιοποιώντας έναν 3D εκτυπωτή, ο οποίος χρησιμοποιώντας πλαστικό νήμα από απορριφθέντα πλαστικά, έχει τη δυνατότητα να αναδημιουργεί πλαστικά αντικείμενα-έτοιμα προς χρήση. Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν στην πράξη την διαδικασία εκτύπωσης στον εκτυπωτή που είχε εγκατασταθεί στο χώρο .


Από την ομάδα του Εργαστηρίου Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής, παρουσιάστηκε η εφαρμογή RE.CO.RD app για κινητά τηλέφωνα και tablet που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου. Πρόκειται για ένα διδακτικό παιχνίδι που παρουσιάζει την ιστορία μιας χελώνας, που παραλίγο να πνιγεί από μια πλαστική σακούλα, και μιλά για τη μόλυνση του περιβάλλοντος και τις συνέπειές της. Η εφαρμογή έχει τη δυνατότητα, εκτός από τις εκπαιδευτικές περιβαλλοντικές ερωτήσεις, να καταγράφει ποιοτικά και ποσοτικά τα απορρίμματα που μαζεύει ο κάθε χρήστης, να του παρουσιάζει το αναλυτικό του σκορ και να αναλύει το χρόνο διάσπασης του κάθε απορρίμματος. Η εφαρμογή παρέχεται δωρεάν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε κινητό ή tablet.


Η προαναφερόμενη δράση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου RE.CO.RD «Καινοτόμες Στρατηγικές Έρευνας και Ανάπτυξης για την Βιώσιμη Διαχείριση Απορριμμάτων στις Παράκτιες Περιοχές» το οποίο έχει ως στόχο να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των οικονομικών δραστηριοτήτων, που συνδέονται με την τουριστική ανάπτυξη στις παράκτιες ακτές, και ιδιαίτερα με την παρουσία αποβλήτων στις περιοχές αυτές. Το έργο RE.CO.RD, εντάσσεται στα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας <<Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020>>, συμμετέχουν τρεις Δήμοι, ο Δήμος Otranto ως Επικεφαλής Εταίρος, ο Δήμος Santa Caesarea Terme, ο Δήμος Λευκάδας και δύο Πανεπιστήμια, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Πανεπιστήμιο του Salento. Στους στόχους του έργου συμπεριλαμβάνονται η βιώσιμη διαχείριση των πλαστικών απορριμμάτων, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και η ενεργός συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού σε δράσεις διαχείρισης πλαστικών απορριμμάτων στις ακτές.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:
Τηλ. Υπεύθυνου Εργαστηρίου : 26810 50330 | Τηλ. Εργαστηρίου : 26810 50234
Email: contact@kic.uoi.gr | stylios@kic.uoi.gr
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου: https://www.interreg-record.eu/

[modula id=”10176″]