6ο Συνέδριο Νοτιοανατολικής Ευρώπης για τον Σχεδιασμό Αυτοματισμών, Πληροφορικής, Δικτύων Υπολογιστών και Κοινωνικών Μέσων

Το 6ο Συνέδριο Νοτιοανατολικής Ευρώπης για τον Σχεδιασμό Αυτοματισμών, Πληροφορικής, Δικτύων Υπολογιστών και Κοινωνικών Μέσων (SEEDA-CECNSM 2021) πραγματοποιήθηκε στην Πρέβεζα από τις 24 έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2021. Το SEEDA-CECNSM 2021 τεχνικά συγχρηματοδοτήθηκε από το IEEE Computational Intelligence Society (CIS) και διοργανώθηκε από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, και τα Τμήματα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, καθώς και Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Την τελευταία ημέρα του συνεδρίου, οι συνάδελφοί μας Maja Pivec και Anika Kronberger από το FH JOANNEUM, University of Applied Sciences, έδωσαν διάλεξη με τίτλο «Learning 4.0: Innovation Directions driven by Employers Perspective», όπου εξήγησαν σε μεγάλο βαθμό την αποστολή του έργου NEW METRO και παρουσίασαν την πρόοδο που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, μαζί με τα αντίστοιχα ευρήματα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο