Συνάντηση εργασίας στα πλαίσια του έργου NEW METRO

Την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία μια ακόμη εποικοδομητική συνάντηση εργασίας στα πλαίσια του έργου NEW METRO. Λόγω των περιορισμών εξαιτίας του COVID-19 συνάντηση για μια ακόμη φορά πραγματοποιήθηκε μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας GoToMeeting.

Τα θέματα που συζητήθηκαν κατά κύριο λόγο στη συνάντηση συνοψίζονται ως εξής:

  • Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν να προχωρήσουν σύντομα το θέμα της επικύρωσης των Intellectual Output 3 και Intellectual Output 4 ώστε να δημοσιευτούν στην επόμενη δημοσίευση στην πύλη Erasmus.
  • Με βάση τα αποτελέσματα του IO3, οι εταίροι αποφάσισαν για τη διάρκεια της πορείας NEW METRO.
  • Αργότερα, πραγματοποιήθηκε μια σύντομη ενημέρωση της κατάστασης όσον αφορά στη συλλογή εκπαιδευτικού υλικού και στην πρόοδο που έχει γίνει στη φάση ανάπτυξης του εκπαιδευτικού υλικού.
  • Τέλος, τέθηκε στο τραπέζι το κρίσιμο ζήτημα μιας πιθανής αίτησης παράτασης χρόνου στην EACEA λόγω της κατάστασης που έχει δημιουργήσει η πανδημια του COVID-19 και που δυσχεραίνει την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου.
  • Για άλλη μια φορά, οι συνεργάτες ολοκλήρωσαν τη συνάντηση με το μήνυμα των καιρών μας «Μείνετε ασφαλείς! » και ανανέωσαν το ραντεβού για το προσεχές μέλλον.