Συνάντηση εργασίας στα πλαίσια του έργου INTER-PASS

Στις 4 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η διαδικτυακή συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού έργου INTER-PASS – INTERMODAL PASSENGERS CONNECTIVITY BETWEEN PORTS AND AIRPORTS.
Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, συμμετείχε ο καθηγητής κος Χρυσόστομος Στύλιος, διευθυντής του Εργαστηρίου Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τη μέχρι τώρα πορεία του έργου, τις υλοποιημένες δράσεις αλλά και όσες δράσεις απομένουν μέχρι και την ολοκλήρωση του έργου.

Στο τέλος της εκδήλωσης, αναλύθηκαν και περιεγράφησαν τα επόμενα βήματα κάθε εταίρου για το προσεχές χρονικό διάστημα.